نظام آموزشی حوزه های علمیه
58 بازدید
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0
چهارشنبه، ۰۶ مرداد ۱۳۸۹

در زمینه نظام آموزشی حوزه های علمیه و متون درسی آن - دو دیدگاه وجود دارد گروهی خواهان تحول کامل نظام آموزشی حوزه وگروه دیگر خواهان حفظ وضع موجود می باشد.
گروه اول معتقدند که متون باید عوض وبازنویسی شده وطبق اصول استاندارد آموزش دنیا وبا قلم روان تدوین شود که برای همه طلاب قابل فهم ودرک باشد.
در مقابل گروه دوم می گویند باید همین متون کهن وقدیمی باقی بماند و نباید دروس قدیمی حوزه را دستکاری نمود.

با این حال بسیاری ازاساتید حوزه علمیه قم بر ضرورت بازبینی در متون درسی حوزه های علمیه ومتناسب سازی آنها بانیازهای روز جامعه تاکید دارند.
به گفته این اساتید- برخی متون بسیار قدیمی وپیچیده ای که امروز در حوزه های علمیه تدریس می شود پاسخگوی نیاز جامعه بشری  نیست و این متون باید با قلم روان و در قالبهای جدید بازنویسی وتدوین شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین "محمد صادق علم الهدی " اظهارداشت: در کنار تحول  و بازنویسی متون درسی قدیم حوزه وروان سازی مطالب آن - طلبه ها رابا متون کهن نیز آشنا کرد.
وی تصریح کرد: طلاب علاوه برآموزش مباحت جدی بوسیله متون جدید باید بتوانند با آموزش زبان وادبیات قدیم درصورت نیاز به متون قدیمی وپیچیده مراجعه کنند.
وی اظهار داشت : اگر در بازنویسی و نوسازی متون درسی حوزه برای طلاب دروس آشنایی با متون قدیمی را قرار ندهیم پس از مدتی طلاب برای مراجعه به کتب قدیمی با مشکل مواجه می شوند.
وی تصریح کرد: برای بهبود وضعیت تدریس در حوزه به یکسری متون درسی نیاز است که هرسال یک بار بازبینی شده وبا آخرین نظریات اصولی علمای جدید تطبیق داده شود.
علم الهدی گفت :  تغییر متون درسی اصلی مانند رسائل و کفایه حتما باید با رعایت  نظر برخی مراجع عظام انجام شود.
علم الهدی گفت : متون اصول و کفایه از نظر شکلی باید ویرایش شود و مطالب آن پس از دسته بندی در اختیار طلاب قرار گیرد.
وی یادآور شد: قسمتی از کتابهای رسائل پیچ وخمهای غیرضروری دارد و باید مسائل تکراری وپیچیده آن حذف شود.
این استاد حوزه افزود: باید متن قسمت های مهم رسائل را با قلم خود شیخ انصاری ابقاء نموده ومطالب اضافه آن  را حذف نماییم.
وی تصریح کرد: محتوی برخی از کتابهای حوزوی مانند اصول باید با ادبیات روان  بازنویسی شود و کتابهای کهن نیز تهذیب شود.
وی تصریح کرد: بهترین راه برای استفاده از تجربیات و محتوی متون درسی گذشته متون کهن بازبینی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه حجم برخی کتابهای حوزوی چنان زیاد است که طلاب وقتی به نیمه این کتابها می رسند سال تحصیلی پایان یافته است.

آدرس اینترنتی